Naturvidenskab og Matematik

Naturvidenskab beskæftiger sig med at beskrive og forklare fænomener og processer i naturen. Fænomener, der kan måles og undersøges empirisk. Matematik er tæt forbundet med de naturvidenskabelige fag, der på htx tæller: fysik kemi biologi bioteknologi Herudover er også teknikfaget proces et naturvidenskabeligt fag. Dette er beskrevet under Teknikfag.

Studieområdet (SO)

Studieområdet på htx er egentlig ikke et fag, men det har en afsluttende prøve i form af SOP, og karakteren tæller som et A-niveaufag.

Studieområdeprojektet (SOP)

StudieOmrådeProjektet skrives i to fag, hvoraf mindst ét skal være et af dine studieretningsfag, og mindst ét skal være et A-fag.

Idéhistorie og Samfundsfag

Både Samfundsfag (C, men kan hæves til B-niveau) og Idéhistorie (B) er obligatoriske på HTX. Fagenes skriftlige genrer er ret forskellige - gå videre ud i Blæksprutten og se.

Sprogfag

Sprogfagene på HTX omfatter Dansk A og Engelsk B, som begge er obligatoriske, mens Engelsk A og Tysk C og B er tilvalg. Dansk og engelsk har både en mundtlig og en skriftlig prøve. I beskrivelserne herunder kan du se krav og gode råd til og eksempler på de forskellige skriftlige opgaver, du kommer til at arbejde med på HTX.

Kommunikation og it & Design

Denne faggruppe indeholder Kommunikation og it, Design og Mediefag. Gå længere ud i Sprutten og læs om de enkelte fag.

Teknologi

Teknologi er et af de fag, der er særlige for htx. Man kan have faget på B- eller A-niveau. Der arbejdes praktisk i laboratorier og værksteder, men samtidig er der meget teori, der bl.a. kommer fra de naturvidenskabelige fag.

Teknikfag

Teknikfaget på htx er et A-niveaufag på næsten 300 timer plus elevtid, koncentreret på 3. årgang. Der skrives få, men meget store opgaver, og det er derfor vigtigt at sætte sig godt ind i kravene.

Du har abonneret på Blæksprutten
Great! Next, complete checkout for full access to Blæksprutten
Velkommen tilbage! Du er logget ind.
Kunne ikke logge dig ind. Prøv venligst igen.
Succes! Din konto er fuldt aktiveret, du har nu adgang til alt indhold.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.