Det at skrive opgaver eller rapporter i Teknologi B er normalt en længerevarende proces, hvor man må forvente at skulle skrive ting om ad flere omgange.

Vedhæftede vejledning er en slags 'køreplan' for denne skriveproces, delt op i trin.

Klik videre og se gode eksempler på afsnit fra teknologiopgaver og rapporter.

Eksempler

Nedenfor ses en række eksempler på gode afsnit fra en teknologirapport.

Herunder er et eksempel på en problemanalyse og en problemformulering. Problemanalysen er meget fint opbygget og velformuleret. Der er grundig brug af henvisninger, og kilderne er elevante. Det er tydeligt at forfatterne har sat sig grundigt ind i problemområdet, og opnået ekspertviden. De har belyst problemområdet fra flere relevante sider, og de er objektive.
Den efterfølgende problemformulering er kort og præcist, og formuleret i spørgeform. Den lægger op til en undersøgelse, og dermed bliver det nemt at skrive en konklusion senere. Det er en omfattende og ambitiøs undersøgelse de lægger op til, men det er et rigtig godt udgangspunkt for et projekt.

Denne gruppe har lavet en grundig miljøanalyse, i form af en MEKA-analyse, og en livscyklusanalyse. 
Analysen er grundig og korrekt udført, men gruppen mangler at tage stilling til formålet med deres miljøanalyse, og dermed får de heller ikke lavet en samlet konklusion på analysen til sidst.

På de følgende sider kan du se et eksempel på, hvordan man dokumenterer
forundersøgelse, markedsundersøgelse, konkurrentanalyse og fastlæggelse af
produktkrav og produktidé.

Her er et eksempel på, hvordan man dokumenterer produktfremstillingen. Der er
præcise tekniske tegninger af høj kvalitet samt teknisk beskrivelse af produktet og de dele det består af.
Der er et flowdiagram, der viser at gruppen har forberedt deres værkstedsarbejde på en struktureret måde.

I denne rapport er der lavet en fin præsentation af produktafprøvningen - en
opvasketest.
Først beskrives metoden grundigt, og derefter præsenteres resultaterne på tre måder: konkrete resultater i et tabel, en grafisk fremstilling i et pindediagram og endelig en opsummering i almindelig tekst. De tre præsentationer supplerer hinanden rigtig fint, idet de har hver sine styrker.

Struktur til en teknologi B rapport