Du afleverer en problemformulering typisk efter at du har haft den første vejledning med dine vejledere (du kan godt få mere end en vejledning til problemformuleringen, hvis du har brug for det - opsøg selv dine vejledere).

Det er vigtigt, at du har et klart hovedspørgsmål som dit fokus for opgaven. Dine vejledere udformer din opgaveformulering ud fra din problemformulering, så jo mere konkret den er i forhold til undersøgelser du vil lave, empiri du vil bruge og kilder du vil anvende, des nemmere er det for dine vejledere at stille dig lige den opgave du ønsker.

Denne skabelon skal du bruge i vejledningsfasen og sende til dine vejledere inden hvert møde. Brug den også, når du afleverer din problemformulering.

Eleveksempel på problemformulering

Her kan du se autentiske eleveksempler på problemformuleringer. Bemærk at de ikke er sat op i den skabelon, vi bruger nu, men indholdet er det samme.

Eksemplet udmærker sig ved at have en god generel indledning til emnet. Eleven beskriver, hvad opgaven vil beskæftige sig med på de forskellige taksonomiske niveauer. Herudover bliver de faglige metoder og empiri beskrevet. Eleven inkluderer også de foreløbige kilder.