Teknologi er et af de fag, der er særlige for htx. Man kan have faget på B- eller A-niveau. Der arbejdes praktisk i laboratorier og værksteder, men samtidig er der meget teori, der bl.a. kommer fra de naturvidenskabelige fag.

Denne sammensmeltning af det teoretiske og det praktiske formidles i teknologifagets opgavegenre - teknologirapporten. Der er typisk mange forskellige aspekter at dække, hvorfor opgavebesvarelser i teknologi normalt er ret lange og stiller store krav til overblik og klar formidling.

Gå videre ud i blækspruttearmene og find vejledninger til at skrive teknologirapporter på B- og A-niveau.