Teknologi A er et valgfag og et studieretningsfag på htx. Der arbejdes praktisk i laboratorier og værksteder, men samtidig er der meget teori, der bl.a. kommer fra de naturvidenskabelige fag.

Teknologirapporten skal formidle sammensmeltningen af det teoretiske og det praktiske, og der er typisk mange forskellige aspekter at dække, hvorfor opgavebesvarelser i teknologi normalt er ret lange og stiller store krav til overblik og klar formidling.

Det at skrive opgaver eller rapporter i Teknologi er normalt en længerevarende proces, hvor man må forvente at skulle skrive ting om ad flere omgange.

Vedhæftede vejledning er en slags 'køreplan' for denne skriveproces, delt op i trin.