Sprogfag

Sprogfagene på HTX omfatter Dansk A og Engelsk B, som begge er obligatoriske, mens Engelsk A og Tysk C og B er tilvalg. Dansk og engelsk har både en mundtlig og en skriftlig prøve. I beskrivelserne herunder kan du se krav og gode råd til og eksempler på de forskellige skriftlige opgaver, du kommer til at arbejde med på HTX.

Dansk

Den skriftlige prøve i dansk varer 5 timer  Du vil typisk hente opgaverne på www.netproever.dk Tekstmaterialet er en blanding af trykte tekster, billeder og elektroniske tekster i form af film- og lydklip, i alt 8-10 tekster, som omhandler samme overordnet emne. Teksterne vil primært være sagprosatekster, men der

Værktøjskassen - dansk

Under denne arm finder du links, der kan hjælpe dig med skrivning som fx tegnsætning, struktur, argumentation og forskellige analysemodeller. Tegnsætning Komma | Bedre DanskStudienet.dk Komma | Bedre DanskStudienet.dk Ved to udsagnsled Komma mellem to helsætninger med bindeord (og, eller, men, for, så) (K1) | Bedre DanskStudienet.dk Foran som og

Engelsk A

Fælles for begge niveauer er, at den skriftlige prøve består af både en grammatisk- og en skriftlig del, der tester elevernes skriftlige og kommunikative færdigheder. Ved både A- og B-niveau vil man blive bedømt ud fra følgende kriterier: * tekstforståelse, overblik og evne til udvælgelse af relevante informationer. * forståelse af kommunikationssituationen

Synopsis - engelsk

Synopsis er et to siders nedkog af dit selvstuderede emne. Synopsen er baggrunden for den ene halvdel af den mundtlige eksamen, og læreren stiller eksamensspørgsmål ud fra den. Derfor skal dit emne beskrives præcist og dækkende. Der skal være en indledning/problemformulering, en hoveddel i punkter og en konklusion samt

Eksamensgenrer i Engelsk A

Delprøve 1 (grammatikdelen) af skriftlig eksamen er fast og ens for alle. Du får typisk en wordskabelon til at skrive delprøve 1 i. I delprøve 2 kan du frit vælge mellem de genrer, der er nævnt herunder. Vælg den, der passer bedst til dine styrker. Essay: En klassisk øvelse i

Engelsk B

Grammatik + Argumentative essay Den skriftlige prøve i Engelsk B varer fem timer og består af nogle grammatikopgaver og et såkaldt argumentative essay på 700-1000 ord. Start med en lille indledning om emnet. Analyser og diskuter derefter emnet bredere. Brug alt det opgivne materiale og også din øvrige viden om emnet,
Du har abonneret på Blæksprutten
Great! Next, complete checkout for full access to Blæksprutten
Velkommen tilbage! Du er logget ind.
Kunne ikke logge dig ind. Prøv venligst igen.
Succes! Din konto er fuldt aktiveret, du har nu adgang til alt indhold.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.