Grammatik + Argumentative essay

Den skriftlige prøve i Engelsk B varer fem timer og består af nogle grammatikopgaver og et såkaldt argumentative essay på 700-1000 ord.

Start med en lille indledning om emnet. Analyser og diskuter derefter emnet bredere. Brug alt det opgivne materiale og også din øvrige viden om emnet, så diskussionen ikke bare bliver et resumé. Opgaven skal have en sammenhængende og tydelig struktur, dvs. med indledning, diskussion + perspektivering og konklusion.

Den vedhæftede tjekliste er lang og grundig, og det kan anbefales at arbejde med den løbende i forbindelse med afleveringer - den er lidt af en mundfuld, hvis man bruger den første gang til eksamen!

Tjeklisten gennemgår alle elementerne i den skriftlige prøve, fx generelle råd til grammatikopgaverne og hjælp til at skrive en god indledning og konklusion.

Sådan bliver din skriftlige eksamen bedømt

Din egen engelsklærer ser aldrig din eksamensbesvarelse. Når du har rejst dig fra de fem timers skriftlig prøve i Engelsk B, sendes din besvarelse til to censorer, der retter og bedømmer hver for sig. En censor sidder typisk med enten 100 eller 200 eksamenssæt, så der er ingen grund til at irritere staklen med slang, for tæt linjeafstand og den slags.

Når alle opgaver er bedømt individuelt, mødes censorerne og bliver enige om din karakter.

Herunder kan du se den retteskabelon, som skriftlige censorer bliver tilbudt at bruge (de må også gerne tage noter på deres egen måde). Retteskabelonen afspejler faglige mål og bedømmelseskriterier fra Undervisningsministeriets læreplan for Engelsk B.


Eksempler på Discussion

Nedenfor ses eksempler på forskellige dele af genren Discussion. Der kan, som altid i autentiske eksempler, godt være småfejl i sprog eller andet, der ikke lige er i fokus i eksemplet.

Eleven introducerer bredt til emnet og gør det interessant, derefter snævres emnet ind og der lægges op til en diskussion og vurdering af fordele og ulemper. Indledningen er kort, men gør hvad den skal.

Eksempel på en god inddragelse af citat i en diskussion. Eksemplet viser at eleven diskuterer en problemstilling, inddrager citatet i diskussionen og efterfølgende reflekterer over citatet. Bemærk dog at tegnsætning og ordstilling ikke er perfekt, og at eleven glemmer at nævne citatets kilde.

Eksemplet viser at eleven bruger en kilde i sin diskussion for at fremstille en pointe. Efterfølgende kommenterer eleven denne pointe og inddrager sin egen holdning. Her bruges ”I”. I det næste afsnit viser eleven et akademisk sprog, hvor det stadig er egen holdning, men uden at bruge ”I”. Således viser eksemplet to måder, hvorpå man kan vise egen holdning i en diskussion.
En enkelt sætning er dog meget lang og kan med fordel splittes op i flere kortere sætninger. 
Bemærk også brugen af ordet "you", der kan tillades på B-niveau, når det bruges i betydningen "man" og ikke "du". På A-niveau ville man typisk omskrive til passiv i stedet for.