StudieOmrådeProjektet skrives i to fag, hvoraf mindst ét skal være et af dine studieretningsfag, og mindst ét skal være et A-fag. Dvs. at hvis man vælger et studieretningsfag på A-niveau som det ene fag, er der frit slag med det andet - og du kan også vælge fag, du har afsluttet.

På OTG´s administrationsside (login) og i din portfolio ligger der for alle 3. g-elever et link, der hedder SOP. Her kommer man ind på skolens SOP-interface, der skal bruges i hele SOP-perioden. Her skal du både vælge SOP- fag, vejledere og emne, lave foreløbige og endelige valg samt aflevere synopsis med problemformulering. Det er også her, du kan se deadlines for de forskellige ting, ligesom der eventuelt vil blive lagt beskeder ind til dig undervejs fra vejlederne.

Din endelige SOP-aflevering foregår på Netprøver.dk. Deadline er urokkelig - skolen har intet med Netprøver-systemet at gøre.