Under denne arm finder du links, der kan hjælpe dig med skrivning som fx tegnsætning, struktur, argumentation og forskellige analysemodeller.

Tegnsætning

Komma | Bedre Dansk
Komma | Bedre Dansk

Ved to udsagnsled

Komma mellem to helsætninger med bindeord (og, eller, men, for, så) (K1) | Bedre Dansk

Foran som og der

Komma foran ledsætning (K4) | Bedre Dansk

Foran men

Komma foran men (K6) | Bedre Dansk

Foran at

Komma efter ledsætning (K3) | Bedre Dansk

Ved indskud, udråb og spørgende tilføjelser

Komma ved indskud og tilføjelser (K8) | Bedre Dansk

Opremsningskomma

Komma ved opremsninger (K7) | Bedre Dansk

Retorik og argumentation

Retorik

https://www.gymdansk.dk/retoriske-virkemidler.html

Appelformer

Appelformer | Studienet.dk

Argumentationsmodel

http://gymdansk.weebly.com/toulmins-argumentationsmodel.html

Struktur og sammenhæng

Struktur

Afsnit 2

Indledning

Om at skrive en indledning | Ind I Sproget Ud I verden

Konklusion

Om at skrive en konklusion | Ind I Sproget Ud I verden

Analysemetoder

Reklameanalyse

Reklameanalyse
NYT NYT

Medieanalyse

https://www.gymdansk.dk/medieanalyse.html

Naviger lidt rundt på siden, der er flere links.

Litteræranalyse

Danskfaget
Danskfaget i gymnasiet - fra litterær analyse og teori til analyse af retorik, diskurs og dokumentarfilm og mere

Naviger lidt rundt på siden, der er flere links.

Aktantmodellen

Aktantmodellen - Indidansk
Aktantmodellen Aktant-modellen kan bruges, når man analyserer eventyr. Man kan skabe et overblik over de vigtigste personer / ting / aktører, som spiller en rolle i eventyret. Man kan bruge modellen til at finde ud af, hvordan aktørerne er forbundne til historien og til hinanden, og hvilken funktion…

Berettermodellen

Berettermodellen i filmanalyse

kommunikationsmodeller

http://gymdansk.weebly.com/kommunikationsmodeller.html

Argumentationsmodel

http://gymdansk.weebly.com/toulmins-argumentationsmodel.html

Sproghjælp

Sproghjælp – DSN

Synes/syntes

Synes/syntes, mener/mente (VF7) | Bedre Dansk

Ejefald/genitiv

Bedre dansk | Forkert brug af ejefald (G1)

Sammenhængende navneord

Sammensatte navneord (et eller to ord?) (SF3) | Bedre Dansk

Nogen/nogle

Nogen eller nogle (PR2) | Bedre Dansk

Nutids r

Nutids -r (navnemåde) (VF1) | Bedre Dansk

Ligge/lægge

Ligge/lægge, sidde/sætte (forveksling af udsagnsord) (VF4) | Bedre Dansk