Studieretningscasen er den første af de to store individuelle projekter (det andet er DIHO), som leder frem til SOPen. Formålet med de to projekter er at give dig mulighed for at afprøve og øve forskellige aspekter af akademiske skrivning. På OTG ligger studieretningscasen på 4.semester. Studieretningscasen skal udarbejdes i et studieretningsfag og et andet fag (som også godt kan være et studieretningsfag). Case-materialet udvælges af dine lærere. Igennem forløbet skal du afgrænse et problem, udarbejde en problemformulering og analysere og bearbejde denne empirisk og teoretisk. Der er mulighed for vejledning i alle faser. Der er afsat ca. 30 timers undervisningstid, som fordeles ligeligt mellem fagene samt ca. 12 timers fordybelsestid til opgaven.

Under forløbet skal du fokusere på:

  • valg af problemstilling
  • valg af teori/metode til undersøgelse
  • begrundelse af valg
  • metodekritik
  • informationssøgning og kildekritik
  • dit udbytte af faglig vejledning
  • evaluering af eget arbejde og læringsstrategier.

Krav til opgaven: Opgavebesvarelsen skal have et omfang på 6-8 normalsider af 2400 anslag og omfatter blandt andet forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og resumé. Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller, bilag og lignende tæller ikke med i de 6-8 normalsider. Ved SO6-projekter, hvor den skriftlige opgavebesvarelse indeholder større mængder af symbolsprog, kan disse dele af besvarelsen opgøres ud fra deres omfang på givne sider uden at tælle antal enheder.