Eksamensgenrer i Bioteknologi A

Bioteknologi afsluttes med en skriftlig og en mundtlig prøve

Den skriftlige prøve  

Prøven varer 5 timer. Opgaverne handler om det stof, man har arbejdet med i undervisningen eller problemstillinger i tilknytning hertil.  

Den mundtlige prøve  

Ved den mundtlige prøve får man ved lodtrækning en opgave, der tager udgangspunkt i en problemstilling, som har sammenhæng med et eller flere af undervisningens temaer og inddrager eksperimentelt arbejde eller andet empiribaseret arbejde fra undervisningen. Derfor er det skriftlige arbejde, der er lavet i forbindelse med eksperimenterne, meget vigtigt. Opgaven indeholder en overskrift og en kort præciserende tekst samt bilag i form af en artikel eller en case, som ikke er behandlet i undervisningen, samt supplerende materiale i form af figurer, forsøgsdata og lignende. Man kender opgaverne men ikke bilagene inden prøven. Bilagsmaterialet udleveres først ved forberedelsens start.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid, dog ikke mindre end 24 timer.

Eksaminationen indledes med din fremlæggelse med udgangspunkt i bilagsmaterialet. Denne del må vare op til ti minutter. Eksaminationen former sig herefter som en samtale mellem dig og din lærer.