Naturvidenskab og Matematik

Naturvidenskab beskæftiger sig med at beskrive og forklare fænomener og processer i naturen. Fænomener, der kan måles og undersøges empirisk. Matematik er tæt forbundet med de naturvidenskabelige fag, der på htx tæller: fysik kemi biologi bioteknologi Herudover er også teknikfaget proces et naturvidenskabeligt fag. Dette er beskrevet under Teknikfag.

Matematik A og B

Eksamensgenrer, Matematik B Eksamensprojekt Det centralt stillede eksamensprojekt består af 3-4 opgaver inden for et fælles tema. Hver opgave indeholder et antal spørgsmål. I en af opgaverne skal man indtaste sin fødselsdato, og derefter genereres de talværdier, der skal benyttes i nogle af de efterfølgende spørgsmål. Man regner således med

Fysik A og B

Eksamensgenrer i Fysik B Det selvstændige eksamensprojekt som grundlag for den mundtlige prøve Projektet skal tage udgangspunkt i en fysisk, teknisk eller teknologisk problemstilling, som man selv vælger. Problemstillingen skal belyses gennem eksperimentelt arbejde og tilhørende teori. Produktet er en skriftlig projektrapport, som man skal bruge ved eksamen. Fysikopgaver fra

Kemi A og B

Eksamensgenrer i Kemi B Kemi B afsluttes med en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, der er formuleret af din lærer. Opgaven dækker både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde, som fagligt er knyttet til hinanden. Den indeholder en overskrift, en kort præciserende tekst samt mindst et bilag. Man kender

Biologi B og C

Eksamensgenrer Biologi C Biologi C afsluttes med en mundtlig prøve. Ved lodtrækning får man en opgave, der inddrager eksperimentelt arbejde eller andet empiribaseret arbejde fra undervisningen. Derfor er det skriftlige arbejde, der er lavet i forbindelse med eksperimenterne, meget vigtigt. Opgaven indeholder en overskrift og en kort præciserende tekst samt

Bioteknologi A

Eksamensgenrer i Bioteknologi A Bioteknologi afsluttes med en skriftlig og en mundtlig prøve Den skriftlige prøve   Prøven varer 5 timer. Opgaverne handler om det stof, man har arbejdet med i undervisningen eller problemstillinger i tilknytning hertil.   Den mundtlige prøve   Ved den mundtlige prøve får man ved lodtrækning en opgave, der
Du har abonneret på Blæksprutten
Great! Next, complete checkout for full access to Blæksprutten
Velkommen tilbage! Du er logget ind.
Kunne ikke logge dig ind. Prøv venligst igen.
Succes! Din konto er fuldt aktiveret, du har nu adgang til alt indhold.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.