Fælles for begge niveauer er, at den skriftlige prøve består af både en grammatisk- og en skriftlig del, der tester elevernes skriftlige og kommunikative færdigheder.

Ved både A- og B-niveau vil man blive bedømt ud fra følgende kriterier:

  • tekstforståelse, overblik og evne til udvælgelse af relevante informationer.
  • forståelse af kommunikationssituationen og evne til at tilpasse tekst til modtager.
  • evne til at strukturere, udfolde emnet og foretage relevante perspektiveringer.
  • evne til at anvende relevante hjælpemidler, herunder IT.
  • sikkerhed i beherskelsen af det engelske sprog, herunder sprogrigtighed, sprogbrug og ordforråd.
  • evne til at præsentere synspunkter og argumentere sammenhængende.

Skriftlige eksamensgenrer Engelsk B

Den skriftlige prøve i Engelsk B er en 5 timers prøve. Alle hjælpemidler er tilladte, dog med undtagelse af netadgang.

Assignment 1-4: grammatikdelen
Prøven består af forskellige grammatiske øvelser fra indsætnings-, fejlfindings- og omskrivningsøvelser.

Assignment 5: Tekstproduktion
Tekstproduktionen består af en argumentative essay på 700-1000 ord med en introduktion, en analyserende og diskuterende del samt konklusion.

Skriftlige eksamensgenrer Engelsk A

Den skriftlige prøve i Engelsk A er en 5 timers prøve. Alle hjælpemidler er tilladte både til delprøve 1 og 2, inklusiv netadgang, men uden kontakt med andre.

Delprøve 1: 1 times grammatikprøve
Prøven består af fejlfindings- og teoretiske kommenteringsøvelser og en øvelse omhandlende tekstproduktion ud fra nogle bestemte ord. Desuden oversættes typisk et sammenhængende stykke tekst fra engelsk til dansk. Der kan også være fokus på bestemte grammatiske områder. Opgavetyperne skifter fra år til år.

Delprøve 2: Tekstproduktion Tekstproduktion, hvor der er valgmulighed mellem forskellige genrer, alle på baggrund af noget tekstmateriale (film og tekst) omhandlende ét fælles emne.

Essay
Report from the future
Contribution to a debate: Letter to the editor eller speech
News article