Synopsis er et to siders nedkog af dit selvstuderede emne. Synopsen er baggrunden for den ene halvdel af den mundtlige eksamen, og læreren stiller eksamensspørgsmål ud fra den. Derfor skal dit emne beskrives præcist og dækkende. Der skal være en indledning/problemformulering, en hoveddel i punkter og en konklusion samt kilder.

Her er en vejledning til, hvordan man skriver en synopsis.

Eksempel på synopsis

Det følgende eksempel på en synopsis er skrevet på baggrund af en større skriftlig opgave. Eksemplet udmærker sig ved, at det har en rød tråd, at indholdet er meget engelskfagligt, og at det er skrevet i stikordsform. Det fungerer således godt som et talepapir til den mundtlige eksamen.