Hvilke områder interesserer dig?
Du skal overveje, hvilke områder/temaer, der har din interesse inden for to fag fra HTX-fagpakke, hvoraf mindst ét skal være et af dine studieretningsfag og mindst ét skal være på A-niveau . Skriv dine ideer ned og tal med dine lærere om dem.

Når du tænker dine forskellige emner igennem, er det en god idé at indtænke, hvordan fagene kan spille sammen og belyse emnet fra forskellige problemstillinger.

Hele fasen fra de første overvejelser om emne og fag over indkredsning af problemstilling til den endelige opgaveformulering gennemføres i et samarbejde mellem dig og dine lærere.

Gå videre i blæksprutten og se eksempler på, hvordan et emne kan indgå i forskellige fag. Nogle af fagene har en beskrivelse af, hvad fagene kan bidrage med i et studieretningsprojekt (det gamle navn) eller studieområdeprojekt (det nye navn).

Fagenes bidrag til SOP

I nogle fag har fagkonsulenten (Undervisningsministeriets ansvarlige for de enkelte fag) lavet en kort beskrivelse af, hvad fagene kan bidrage med til store skriftlige projekter som fx SOP.

BEMÆRK at beskrivelserne er lavet til Studieretningsprojektet (SRP), som er forgængeren til SOP. Endvidere er nogle af beskrivelserne lavet til stx. Dokumenterne har dog stadig relevans - hvis du er i tvivl, bør du henvende dig til dine vejledere.