Teknikfaget på htx er et A-niveaufag på næsten 300 timer plus elevtid, koncentreret på 3. årgang. Der skrives få, men meget store opgaver, og det er derfor vigtigt at sætte sig godt ind i kravene.

Da teknikfag er indbyrdes forskellige, vises opgavekravene separat under hvert fag.